ACCSEAS

Tilbage

Nordsøen er et af de travleste steder i verden, når det gælder skibstrafik, og trafikken øges konstant.

Med de mange olie- og gas-installationer – og det kraftigt stigende antal vindmølleparker – står skibstrafikken overfor store udfordringer i de kommende år.

Relaterede produktioner

Efficiensea EfficienSea

Søfartsstyrelsen

Østersøen er truet og har stærkt behov for hjælp.

APM Terminals APM Terminals

APM Terminals

En meget seriøs sikkerhedsfilm om et alvorligt emne.

A Common Platform A Common Platform

Ørsted / DONG Energy

Demonstrerer grundlaget for en fælles succes offshore.