ACCSEAS

Tilbage

Baggrund: Nordsøen er et af de travleste steder i verden, når det gælder skibstrafik, og trafikken øges konstant. Med de mange olie- og gas-installationer – og det kraftigt stigende antal vindmølleparker – står skibstrafikken overfor store udfordringer i de kommende år.

Udførelse: Filmen beskriver det nye EU-projekt, ACCSEAS, der skal se nærmere på disse udfordringer. Optagelserne fandt sted i Sverige og Holland.

Relaterede produktioner

Efficiensea EfficienSea

Søfartsstyrelsen

Østersøen er truet og har stærkt behov for hjælp.

APM Terminals APM Terminals

APM Terminals

En meget seriøs sikkerhedsfilm om et alvorligt emne.

A Common Platform A Common Platform

Ørsted

Demonstrerer grundlaget for en fælles succes offshore.